Monthly Archives:mei 2016

Conceptual image of human brain in colorful splashes

Creativiteit tijdens zondagsdienst

17 mei , 2016,

De afgelopen tijd is er aandacht geweest voor creativiteit, o.a. tijdens de prediking. Hier is de gedachte uit voort gekomen om tijdens de diensten gelegenheid te geven voor creativiteit. Met name tijdens de aanbidding kan inspiratie komen voor bijvoorbeeld schilderen, boetseren, maar denk ook aan liederen schrijven en ongetwijfeld nog allerlei andere creatieve uitingen.

Het is de bedoeling dat een ieder zijn eigen materiaal meeneemt. Achterin de kerk naast de ” koffietafel” willen we ruimte maken voor Heilige Geest geleide creativiteit. Om één en ander soepel en ordelijk te laten verlopen willen we je vragen bij interesse jezelf op te geven via onderstaand mailadres.

Be creative, Lenie van Veen en Kitty van der Plas.

Stuur Kitty een email
Stuur Lenie een email