Monthly Archives:december 2018

waterdoop1

Dopen

4 dec , 2018,

Op 4 januari en 5 januari zullen we bij de tieners (16.00), UNO (20.30) en in de zondagdienst (10.30) dopen. Stijn Louwerse, Maarten van Iwaarden, Sharon Jonker en Xander van Rie zullen zich laten dopen.

Is er een verlangen om ook gedoopt te worden? Wilt u zich bekeren van uw oude leven? Als u Jezus wilt volgen en gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gegaan voor uw zonden en opgestaan is uit de dood, dan is er geen reden om niet gedoopt te worden.

Neem contact op met je kringleider, degene die je discipelt of Joa Ephraïm (joa@capitolfamilycentre.org).