Monthly Archives:december 2018

waterdoop1

Dopen

4 dec , 2018,

Stijn Louwerse en Maarten van Iwaarden zullen zich laten dopen. Ook zal er gedoopt gaan worden bij UNO en waarschijnlijk bij de tieners. Binnenkort zullen we dus het bad opzetten en gaan dopen.

Is er een verlangen om ook gedoopt te worden? Wilt u zich bekeren van uw oude leven? Als u Jezus wilt volgen en gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gegaan voor uw zonden en opgestaan is uit de dood, dan is er geen reden om niet gedoopt te worden.

Neem contact op met je kringleider, degene die je discipelt of Joa Ephraïm (joa@capitolfamilycentre.org).