Monthly Archives:januari 2021

Lidmaatschap Erik & Griet Schobben

3 jan , 2021,

Erik & Griet wonen samen met hun drie kinderen in Zele, vlak bij Lokeren in België. Via Hans Oudhoff zijn ze met de gemeente in contact gekomen. In hun leven hebben ze zowel persoonlijk als in hun bediening veel van de bovennatuurlijke kracht van God mogen zien. Hierdoor zijn er allerlei mensen tot geloof en herstel gekomen en zijn er hier en daar groepen ontstaan die met wisselend succes samen zijn gebleven.

Een tijd geleden sprak God dat het tijd was om zich weer ergens te voegen en om het niet meer alleen te doen. Daar zien we dan ook naar uit … om samen op te trekken! De afgelopen tijd hebben we God zien bewegen tijdens de bediening in Eeklo, Terneuzen en Axel.
Onlangs is er ook een groep ontstaan in Duitsland die snel groeit. Wekelijks geven ze via Zoom onderwijs en maandelijks rijden ze daar naartoe, zodat zich daar een gemeenschap vestigt. Cors Ephraïm is de laatste keer mee geweest en naar de toekomst toe zullen er regelmatig mensen mee gaan.

Het is een voorrecht om samen op te trekken in het koninkrijk van God. We zijn dan ook benieuwd wat voor mooie dingen God nog allemaal in petto heeft.