Blog Detail

691645543_1280x720

Interactieve Bijbelstudie “De laatste 18 uur”

12 feb , 2019,

Interactieve Bijbelstudie “DE LAATSTE 18 UUR”.

“De laatste 18 uur” is een Bijbelstudie van 14 weken voor een kleine groep, waarbij je elke 14 dagen een groepsbijeenkomst bijwoont en je in de voorafgaande weken zelf Bijbelstudies doet. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie ‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ en een aflevering van de animatieserie ‘De zeven wonderen’.

Je gaat ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je zult onder de indruk raken van de grootheid van het kruis. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.

Als deelnemer krijg je een eigen werkboek. In dit werkboek staan vijf Bijbelstudies. Iedere 14 dagen wordt er een wonder van het kruis behandeld. Ook voor de groepsbijeenkomst staan er opdrachten in het werkboek. Per 14 dagen heb je ongeveer vijf uur nodig om de zelfstudie te doen. Elke keer wordt je aangemoedigd om verschillende vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren.

Geplande Data: 28 febr, 14 mrt, 28 mrt, 11 april, 25 april, 9 mei en 23 mei
Locatie: bij Joke & Henk v/d Brink thuis in Terneuzen
Kosten: € 25,= per persoon (inclusief werkboek & koffie/thee)
Aanmelden en contact: laatste18uur@zeelandnet.nl

Ben jij bereidt om de benodigde tijd vrij te maken in je agenda en de groepsavonden te bezoeken dan kan je je aanmelden vóór 21 februari 2019. De beschikbare plaatsen zijn beperkt!! Mochten er meer deelnemers zijn dan plaatsen, dan zal je voor een volgende keer worden uitgenodigd, je zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

Bevestiging van inschrijving en verdere info volgt per mail.

Een hartelijke groet,

Henk & Joke van den Brink.