Publicatieplicht Financiële Cijfers ANBI

Jaarlijks wordt er aan de leden een gedetailleerd financieel jaaroverzicht gepresenteerd van Stichting Capitol Family Centre en Stichting Oogstarbeiders. Beide stichtingen zijn juridisch en financieel met elkaar verbonden.

Per 1 januari 2016 is er een online publicatieplicht van onderstaande financiële cijfers om aan de ANBI-regeling te voldoen:

Capitol Family Centre
M. de Ruytersingel 1
4535 AW Terneuzen
+31 (0)115.617174
terneuzen@capitolfamilycentre.org
RSIN / Fiscaal nummer: 8228 67 035
K.v.K. nummer: 50676466

Bestuur, beloning en doelstelling
Beleidsplan en begroting 2018 (volgt)
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

 

Stichting Oogstarbeiders
M. de Ruytersingel 1
4535 AW Terneuzen
+31 (0)115.617174
terneuzen@capitolfamilycentre.org
RSIN / Fiscaal nummer: 8111 88 243
K.v.K nummer: 22051197

Bestuur, beloning en doelstelling
Beleidsplan en begroting 2018 (volgt)
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017