Missie 45

Vestig het koninkrijk van God in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken met betoon van geest en kracht!

Waarom Jezus?

Je verleden kun je niet veranderen, maar je toekomst wel! Jezus kwam uit liefde om ons vrij te maken van zonde. Hij stond op uit de dood en omdat Hij leeft kunnen we nu een vervullend leven hebben met Hem.

Discipelschap

De visie van God de Vader is om deze aarde te vullen met Zijn glorie. Hij heeft ervoor gekozen dat in relatie te doen met mensen die uit vrije wil en liefde voor Hem kiezen. Hij stuurt ons erop uit om vrucht te dragen - maar hoe doe je dat?

Huis van Aanbidding

Wij geloven dat God zijn heerlijkheid wil uitstorten en dat onder meer door het profetische, muziek en andere expressies de sluier weggenomen zal worden, waardoor mensen God gaan zoeken en Gods Geest krachtig zal bewegen!

Agenda

Een overzicht van al onze activiteiten!

Laatste Nieuws

images-14

Dag van Aanbidding

Zaterdag 28 mei van 15.00 – 22.00

16 mei, 2016
like jesus 1

Familieweekend 2016

Vrijdag 16 september t/m zondag 18 september

23 apr, 2016
intercult

Interculturele communicatie, kerk & islam

Zaterdag 11 juni  van 16.00 – 22.00

26 jan, 2016