Missie 45

Vestig het koninkrijk van God in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken met betoon van geest en kracht!

Waarom Jezus?

Je verleden kun je niet veranderen, maar je toekomst wel! Jezus kwam uit liefde om ons vrij te maken van zonde. Hij stond op uit de dood en omdat Hij leeft kunnen we nu een vervullend leven hebben met Hem.

Discipelschap

De visie van God de Vader is om deze aarde te vullen met Zijn glorie. Hij heeft ervoor gekozen dat in relatie te doen met mensen die uit vrije wil en liefde voor Hem kiezen. Hij stuurt ons erop uit om vrucht te dragen - maar hoe doe je dat?

Huis van Aanbidding

Wij geloven dat God zijn heerlijkheid wil uitstorten en dat onder meer door het profetische, muziek en andere expressies de sluier weggenomen zal worden, waardoor mensen God gaan zoeken en Gods Geest krachtig zal bewegen!

Agenda

Een overzicht van al onze activiteiten!

Laatste Nieuws

bidden

Dag van Gebed

Woensdag 19 oktober van 0.00 – 24.00

13 okt, 2016
UNO123

UNO (16 t/m 30 jaar)

Zaterdag 29 oktober vanaf 18.00

12 okt, 2016
case schrage

Gezamenlijke zondagsdienst met Case Schrage

Zondag 30 oktober van 10.30 – 12.30

11 okt, 2016