Kinderen

Hou de kinderen niet tegen. Breng ze maar bij Mij, want het hemels koninkrijk is voor wie is als zij
(Matteüs 19:14)


Kinderkerk

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er ’s zondags na de lofprijs een eigen programma. In iedere groep nemen we tijd voor lofprijs, aanbidding, gebed, een les uit de Bijbel, spel en creativiteit. In de kinderkerk stimuleren we de kinderen een persoonlijke relatie met God te onderhouden.

Kinderkerk Capitol Terneuzen
Contact: Stuur Marina een email

Kinderkerk Capitol Axel
Contact: Stuur Annemieke een email
Inlog Kinderwerkers Axel

          


Kinderdienstkinderen

Regelmatig houden we een gezamenlijke kinderdienst, waarbij de kinderen vanaf 10.30 een eigen dienst hebben. De kinderen nemen daarin zoveel mogelijk een actieve rol in bij de lofprijs, muziek, aanbidding, prediking, maar ook bij een sketch, of spel e.d. Na afloop volgt de jongste groep in het eigen lokaal hun eigen programma en splitst de rest op in kleine groepjes van +/- 4 kinderen, waarin ze samen met een groepsleider dieper op het onderwerp in gaan.

Contact: Stuur Anita een email