Lidmaatschap

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
(Efeze 4:16)


membershipGod heeft iedereen bestemd om in een gemeenschap samen te leven. Deze gemeenschap wordt bij elkaar gehouden door elk individu die toevoegt naar de kracht die God hem / haar gegeven heeft.

Binnen Capitol Family Centre werken we met een lidmaatschap. Door lid te worden geef je aan dat je overtuigd bent dat het Gods wil is dat je jezelf voor een periode aansluit bij de gemeente om samen Zijn visie uit te werken. Je ziet Capitol Family Centre als een door God gegeven geestelijke familie waarin je groeit naar volwassenheid, bestemming en zelfstandigheid door discipelschap, toerusting, relatie, activatie en bekrachtiging van datgene wat God jou persoonlijk gegeven heeft.

Op dit moment telt Capitol Family Centre ongeveer 170 volwassen leden met 110 minderjarige kinderen.

Overweeg je om lid te worden of heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op.