Toerusting Profetische gaven

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
(Amos 3:7)


propheticGod is een sprekende God die zijn hart en zijn plannen voor de toekomst deelt met mensen. Hij doet dit oa door de profetische gave. Deze dienende gave bouwt(plant), bemoedigt, geeft richting, bevestigt, corrigeert, en heeft een vernieuwde en verfrissende werking. In 1 Korintiërs 14:1 moedigt Paulus ons aan, actief naar deze gave uit te strekken.

In een omgeving waarin je fouten mag maken gaan we je helpen om de profetische gave te (her)ontdekken, en te ontwikkelen door onderwijs en praktische oefeningen. We behandelen het belang van karakter om je vervolgens te activeren om deze dienende gave tot opbouw van anderen te gebruiken.

Datum en Tijd
Les 1 & 2: Zondag 30 april van 14:00 – 21:00
Les 3 & 4: Zaterdag 6 mei van 14:00 – 21:00
Les 5: Donderdag 11 mei van 19:00 – 21:00
Les 6: Donderdag 31 mei van 19:00 – 21:00

Locatie: Langerbruggestraat 183, 9940 Evergem (België)
In overleg kan er eventueel vervoer geregeld worden.

Kosten: Euro 15,-  aub betalen op 1e cursus dag (maximaal 6 cursisten per keer)

Aanmelden en Vragen: Voor vragen en aanmelden kun je contact opnemen met:

Arno Kolijn
Telefoon: +31 (0)6.53158046
arnokolijn@hotmail.com
Karin Hartman
Telefoon: +31 (0)6.12311855
hartmankarin07@gmail.com