Huis van Aanbidding

Een groot deel van de opdracht die God ons gegeven heeft voor Zeeuws-Vlaanderen houdt nauw verband met ‘lofprijs & aanbidding’ en de expressie die daarbij gepaard gaat. In onze gemeente wordt alles wat hiermee verband houdt ondergebracht onder de noemer ‘Huis van Aanbidding”.

Wij geloven dat God zijn heerlijkheid wil uitstorten en geloven dat onder meer door profetisch muziek en andere expressie de sluier weggenomen zal worden, waardoor mensen God gaan zoeken (Handelingen 15:15-18) en Gods Geest krachtig zal bewegen. Evenals bij de tabernakel van David ligt de focus niet op het entertainen van en voor mensen, maar op de tegenwoordigheid van God!

huisvanaanbidding