Bedieningenbord

Dient elkander door de liefde.  Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
(Galaten 5:10, 13)


Veel mensen willen wel dienen, maar weten niet hoe of wie. Anderen hebben een nood, maar weten niet hoe ze hulp kunnen krijgen. Het bedieningenbord is bedoeld om het makkelijker te maken de bijbelse opdracht van het dienen uit te voeren.

Het werkt als volgt:

  • Als u goed in iets bent (behangen, verven, koken, babysitten, gezelschap bieden, …) of u heeft iets aan te bieden (kastje, kinderbed, servies, paard, …) en u wilt dit gratis ter beschikking stellen, schrijf het dan op één van de kaartjes met uw naam, telefoonnummer en datum. Plaats het kaartje op de linkerzijde van het bord.
  • Als u een nood hebt voor praktische hulp of een materiële nood, schrijft u dit op een kaartje met uw naam, telefoonnummer en datum. Plaats het kaartje op de rechterzijde van het bord.
  • Als een klik hebt met een aanbod of vraag: neem het kaartje dan mee en neem contact op met die persoon.
  • Let op! Het gaat om diensten of spullen die gratis ter beschikking worden gesteld. Diensten en spullen kunnen niet “opgeëist” worden. Het huis van God is geen “rovershol”.

U kunt het bord vinden in de gang bij de toiletten.


En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken
(Hebreeën 10:24)