Financiële Ondersteuning

Als gemeente hebben we met betrekking tot het ondersteunen van christelijke initiatieven gekozen voor onderstaande driedeling. Naast de genoemde vaste projecten vindt er veel incidentele ondersteuning van projecten in zowel Zeeuws-Vlaanderen als de rest van de wereld plaats:

Armen / mensen in noodStichting Huize Verder

Weduwen en / of wezenimages370X4F7X

  • Stichting Compassion
    We ondersteunen vijf kinderen in verschillende landen, klik hiernaast voor de brieven die ze hebben gestuurd.

Zending en / of evangelisatieOpenDoors_logo