Capitol Terneuzen

Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven
(Ezechiël 47:9)


We zijn een levendige, dynamische groep mensen met een passie voor Jezus. Het is ons verlangen om Zijn evangelie te verkondigen met betoon van Geest en Kracht. Het is de boodschap van redding, genezing, bevrijding en een nieuw leven voor iedereen. Het is ons verlangen dat iedereen Hem zal kennen.

In dat kader zijn er verschillende activiteiten om elkaar op te bouwen, God te aanbidden, relatie te hebben, te leren, te bidden, te activeren en nog veel meer. Zowel op zondag als doordeweeks in kleiner en meer familiair verband.

U kunt altijd contact opnemen met:

Cors & Coby Ephraïm
Telefoon: 0115-617174
E-mail: terneuzen@capitolfamilycentre.org