Zieken

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
(Jakobus 5: 14-15)


We geloven als gemeente in goddelijke genezing, zoals dat ons in de bijbel wordt opgedragen. In bovenstaande tekst kun je zien hoe dat praktisch kan gebeuren.

Als je ziek bent adviseren we je om eerst God zelf te zoeken. Dat kan door bijvoorbeeld te bidden en vasten. Vraag God om je de oorzaak van de ziekte te openbaren en gehoorzaam Zijn instructies. Bidt daarna voor je eigen genezing. Als je er niet alleen uit komt kan je altijd de leiders van je huiskring vragen om je met olie te zalven, voor je te bidden en / of je verder te adviseren.

Het gelovige gebed zal de zieke gezond maken. Je kunt altijd hiervoor contact opnemen met:oil

Pastoraal Bureau Capitol Family Centre
Michiel de Ruytersingel 1
4535 AW Terneuzen
Tel. 0115 – 617174
Stuur Coby een email