Naamgeving en kernwaarden

Naamgeving

cfc logoCapitol staat voor ‘plaats van regering’. We willen dat Jezus Christus regeert in ons hart, in onze stad, in onze kerk, etcetera. De kroon staat symbool voor autoriteit door Jezus Christus over zonde, ziekte en demonische machten.

Family vindt zijn oorsprong in de belofte van God aan Abraham – dat In hem alle families (geslachten) van de aarde gezegend zijn. Familie / gezinsverhoudingen zijn de bijbelse basis voor een gezonde en veilige atmosfeer waarin je opgroeit tot volwassenheid. Het is ons hart dat iedereen tot volwassenheid, bestemming en vermenigvuldiging komt. Als christenen horen we met elkaar te leven als familie – geen organisatie, maar een organisme. Een levende gemeenschap van Jezus Christus welke organisatie nodig heeft.

Centre staat voor de diverse plaatsen waar we op verscheidene manieren samenkomen.


Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden geven weer waar we voor staan:

  1. kernwaardenDiscipelschap, d.w.z. mensen helpen te groeien naar volwassenheid in Christus, binnen een familiestructuur, zodat iedereen vrucht gaat voortbrengen naar zijn aard.
  2. Aanbidding van God, met vrijheid en diversiteit van expressie
  3. Gezond gezag. We geloven in Bijbels dienend leiderschap, d.w.z. een team van oudsten die leiding geeft aan en verantwoording draagt voor mensen die zich toewijden aan de gemeente door lidmaatschap.
  4. Vermenigvuldiging, door het vestigen van een veelheid aan groepen in Zeeuws Vlaanderen en aangrenzende gebieden

Wilt u meer informatie over lidmaatschap van Capitol Family Centre, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.