Kringen / huisgroepen

Veel aspecten van gemeente-zijn komen beter tot hun recht in kleinere groepen. Een huiskring heeft dan ook een “open” karakter waar iedereen zijn / haar inbreng heeft.

Allerdaagse dingen passeren de revue en er wordt gesproken hoe je Gods waarheden praktisch kunt maken in je leven, gezin, werk en leven van alle dag. Je bemoedigt elkaar, bidt voor elkaar, zorgt voor elkaar en bent betrokken bij elkaar, waardoor er vaak hechte banden van vriendschap en vertrouwen ontstaan. Kortom – hoe wordt ik een ware discipel van Jezus in het dagelijks leven!

Wil je op een kring of een persoonlijk discipelschapscontact, neem dan contact op:huisgroepen

Coby Ephraïm
Telefoon : 0115-617174
Stuur Coby een email