De Organische Kerk

Er zijn veel boeken over gemeenteopbouw. Dit boek beschrijft niet alleen hoe gemeenteopbouw kan, het is vooral ook een verslag over hoe gemeenteopbouw wordt geleefd. Het zijn principes die Cors Ephraim veelal ‘aan den lijve’ heeft ontdekt en ervaren en die ook jou zullen helpen vorm en richting te geven aan jouw navolging van Jezus en aan dat van anderen.Def 01

Cors is gericht op ‘het koninkrijk van God’ en niet op denominaties. Veelkleurigheid is een zegen – gelijkvormigheid wordt snel een benauwend keurslijf. Voor Cors staat niet de groei van ‘de eigen kerk’ voorop, maar de manifestatie van Gods Rijk. Focus ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

In dit boek speurt Cors naar de waarden en voorwaarden die een beweging van Gods Koninkrijk op gang kunnen brengen. Diepgravend probeert hij de kern van zijn inzichten en ervaringen weer te geven als het gaat over de vraag naar de rol en de betekenis van de gemeente van Jezus. Hij komt op een paar kernachtige zaken uit: ‘discipelen’, ‘gezinnen’ en ‘een zegenende God’. Opvallend genoeg wordt veel van wat in dit boek wordt genoemd ook in de wereldwijde beweging van gemeentevernieuwing breed gedeeld.

Zijn nadruk ligt op de gemeente als familie, als huisgezin van God. Een gezin met als doel het opvoeden van kinderen tot volwassen mensen die zelf opnieuw een gezin zullen stichten.  De gemeente met als doel, het coachen van mensen tot volwassen volgelingen van Jezus die zelf weer andere gezinnen van God stichten.

Cors Ephraim werd in zijn woonplaats Terneuzen ook wel de dopende dokter genoemd. Cors is een veelzijdig man: uitvinder, huisarts, gemeentestichter, pionier en vooral ook echtgenoot, man en vader! Cors is onderzoekend, geïnteresseerd in de kern van de zaken en wars van ‘heilige huisjes’.

Alle reden om dit boek te lezen en het om te zetten naar jouw levenspraktijk!

Ds. Gert van Herk, predikant PKN.

Nootdorp, augustus 2013.


Kosten: € 10,00 excl. verzendkosten
Bestellen door een mailtje te sturen naar terneuzen@capitolfamilycentre.org