Geschiedenis

Cors en CobyIn 1982 kwamen Cors en Coby Ephraïm naar Terneuzen om daar een huisartsenpraktijk over te nemen, waarna ze korte tijd later werden gevraagd om oudste te worden in een gemeente in Terneuzen.

Gedurende een sabbatsjaar (1995) zochten zij de Heer voor nieuwe richting in hun leven en een hernieuwde vervulling met de Heilige Geest. In deze tijd kwamen zij in contact met Capitol Worship Centre in België. God begon opnieuw tot hun hart te spreken dat er mensen in hun naaste omgeving tot geloof zouden komen en zich rondom hen zouden verzamelen. Tijdens een samenkomst in Schelle legde de Heer het mandaat op hun schouders om iets te doen voor Hem in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen.

In korte tijd begonnen er mensen tot geloof te komen en ontwikkelde een klein groepje mensen zich in vijf jaar tijd tot een zelfstandige gemeente in Terneuzen, welke toen Capitol Terneuzen met als ondertitel “a family worship centre” heette.

In 2005 valt Capitol Worship Centre International uiteen en wordt het kerkgenootschap Capitol Family Centre opgericht welke een nieuw kader en structuur nodig hadden om effectief in de Zeeuws-Vlaamse samenleving te blijven functioneren.

God blijft mensen toevoegen van Terneuzen en andere delen van Zeeuws-Vlaanderen. Conform een openbaring jaren geleden ontstaat er een regiogemeente in West Zeeuws-Vlaanderen te Sluis en is er gestart met “kleine kerken” in Vogelwaarde, Zelzate / Sas van Gent, Zaamslag en Terneuzen. Verdere ontplooiing van diverse vormen van kerk en samenwerking met andere gemeentes in Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelen zich.Capitol Gebouw

De gemeente in Sluis besluit na onderling overleg zelfstandig verder te functioneren onder de naam ‘Volle Evangelie Gemeente Sion’. In dezelfde tijd ontplooien zich activiteiten in Axel, groeit de gemeente in Terneuzen en wordt een nieuw gebouw in gebruik genomen. Tevens neemt de invloed naar België toe.

Op dit moment telt Capitol Family Centre om en nabij de 140 leden met 90 kinderen en bezoeken rond de 280 mensen de verschillende samenkomsten op zondag en door de weeks.