Toerusting Lofprijs & Aanbidding

Lofprijs & aanbidding door middel van muziek heeft een belangrijke plaats binnen de gemeente en de verschillende soorten samenkomsten die er zijn. Het is dan ook ons hart dat iedereen een aanbidder van God zal worden!

music_2School van Aanbidding
Een must voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij aanbidding of interesse heeft om meer over dit onderwerp te weten te komen. Meer informatie.

Participeren in Lofprijsteams
Ervaar je een stukje ‘roeping’ op het gebied van lofrpijs en heb je het verlangen om mee te functioneren in een lofprijsteam, neem dan contact op met Hesti Munneke om te kijken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.