Discipelschap

De visie van God de Vader is om deze aarde te vullen met Zijn Heerlijkheid. Hij heeft ervoor gekozen dat in relatie te doen met mensen die uit vrije wil en liefde voor Hem kiezen en hun leven aan Hem geven.

Hij stuurt iedere discipel van Hem er opuit om zich te vermenigvuldigen en discipelen van Hem te maken – maar hoe doe je dat?

discipelen

 

DISCIPELEN! (VIDEO)

 

 

Wedergeboorte
Het is Gods verlangen dat iedereen tot een nieuw leven komt met en in Hem. Die blijde boodschap willen we dan ook op allerlei manieren en op allerlei plaatsen verkondigen.

Waarom Jezus?
Levensverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen


Toerusten
Het is de bedoeling dat iedere christen groeit tot volwassenheid in Hem. Door onder andere deelname aan verschillende trainingen, het opzoeken van de dialoog, samenwerking en het actief toevoegen aan de gemeenschap van dat wat God jou persoonlijk gegeven heeft kom je daar!

Toerusting

Grondvesten
Het is belangrijk dat je christenleven gebouwd wordt op een sterk fundament. Een kleine groep is bij uitstek de plaats om te leren hoe zo’n leven er met Jezus praktisch uitziet.

Leven met Jezus
Kleine Groep


Zenden
Nadat je bent toegerust, willen we je graag vrijzetten en uitzenden om een kring, team of project te starten om op die manier actief discipelen van Jezus te maken in de samenleving.

Basistraining M45
APPA – cursus