Waarom Jezus?

Je verleden kun je niet veranderen, maar je toekomst wel! Jezus kwam uit liefde om ons vrij te maken van zonde. Hij stond op uit de dood en omdat Hij leeft kunnen we nu een vervullend leven hebben met Hem.

Vanaf je kinderjaren doe je allerlei dingen die niet deugen. Diep van binnen weet je dat het fout is, maar je gaat toch je eigen weg. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is en je door zonde je relatie met God verspeelt. Door zonde gaan relaties in families en huwelijken stuk, komen er verkeerde gedachten, angsten, verslavingen en soms ziekten.

God is echter volmaakt in liefde en rechtvaardigheid. Daarom stuurde Hij uit volmaakte liefde zijn zoon Jezus Christus, om de straf voor de zonde die wij verdiend hebben te betalen. Hij stierf aan het kruis voor u en mij, waardoor er weer een leven met God mogelijk is. De bijbel zegt dat Jezus de weg gebaand heeft tot de Vader.

Jezus bleef niet dood, maar stond op uit de dood en is naar de hemel gegaan, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Omdat Hij nu nog steeds leeft, kunnen we relatie met Hem hebben en met Hem spreken. Hij kan tot ons spreken, ons genezen, ons bevrijden en ons heel maken.

Je verleden kan je niet veranderen, maar je toekomst wel! Begin vandaag je avontuur met God en vraag Hem de Heer te zijn over jouw leven door het volgende gebed te bidden:

why jesus“Jezus Christus, ik roep naar U. Ik geloof dat u voor mijn zonden aan het kruis gegaan bent en opgestaan bent. Vergeef de zonden die ik begaan heb in mijn leven en was mij rein. Te lang heb ik eigen baas gespeeld over mijn leven. Het heeft me nergens gebracht, nu nodig ik U uit om te komen wonen in mijn hart en Heer te worden over mijn leven. Ik geef mijn leven aan U. Raak mij aan en geef mij een nieuw hart. Maak mij vrij van verkeerde gedachten en verslavingen en genees mij volkomen. Ik bidt dat u me vult met Uw liefde, vrede en blijdschap. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven – U wil ik volgen en dienen!”

Als je dit gebed serieus en met een eerlijk hart gebeden hebt, mag je er op vertrouwen dat Jezus met jouw leven aan de slag gaat. Maar alléén gaat je dit niet lukken. Zoek contact met christenen in je buurt of neem contact met ons op zodat we je dan verder kunnen helpen om Jezus beter te leren kennen.

Cors & Coby Ephraïm
Telefoon : 0115-617174
E-mail: terneuzen@capitolfamilycentre.org