Leven met Jezus

De handboeken ‘Leven met Jezus’ zijn ontwikkeld om te gebruiken in kleine groepen. In elk deel worden tien onderwerpen over je leven als volgeling van Jezus Christus besproken. Als huiswerk maak je de open vragen en in de groep bespreek je met elkaar de antwoorden. Het doel is niet dat de juiste antwoorden gegeven worden, maar dat de vragen en antwoorden leiden tot een uitwisseling van gedachten. Op deze manier ontstaat er een dialoog, waardoor harten naar elkaar toe opengaan. Een plaats waar je kunt delen wat je nu echt denkt en gelooft. In de praktijk komt het dan ook vaak voor dat je een aantal weken over één les doet en er soms een hele avond over één vraag gesproken wordt. Dat is helemaal niet erg. Het draait erom dat je iets leert over het leven met Jezus en dat alle vragen over geloven in Jezus aan bod kunnen komen.

De handboeken zijn te bestellen voor € 7,- per deel door een mail te sturen naar: terneuzen@capitolfamilycentre.org

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden:

Deel 1

Leven met Jezus A4 - Deel 1

Relatie met Jezus
Opnieuw geboren
Bidden
Bijbel lezen
De Heilige Geest
Het kruis
Zonden
Dopen
Vervulling met de Heilige Geest
Vrijheid

Deel 2

Leven met Jezus A4 - Deel 2

Aanbidden
Gehoorzamen
Vrede
Als God niet verhoort
De Bijbel
Getuigen
Geld
Tevreden zijn
De stem van God
Vergeven

Deel 3

Leven met Jezus A4 - Deel 3

Avondmaal
Eerlijkheid
Bekering
De tong
Geloof
Relaties
Wet en Genade
Kerk
Verbondsslaaf
Armoede en Gerechtigheid