Leiderschap

Leidinggevend team

De gemeente wordt geleid door het oudstenteam onder leiding van Cors & Coby Ephraïm en bestaat uit:

  • Cors & Coby Ephraïmteamfoto
  • Arjan & Hesti Munneke
  • Joa Ephraïm
  • Arno & Leonique Kolijn


Profetische Adviesgroep

Het team wordt intern in haar beslissingen ondersteund door een profetische adviesgroep o.l.v. Rosco Ephraïm. Deel van deze groep zijn Guillermo Silberie, Karin Hartman, Kitty van der Plas en Dimmen Kolijn. Zij geven beleidsmatig advies aan het leidinggevend team.

 


 

Dolf en Firdaus

Dolf & Firdaus de Voogd v/d Straaten

Nick Klinkenberg

Nick Klinkenbe

Externe Raadgevers

Als externe raadgevers van de gemeente zijn apostel Nick Klinkenberg en profeet Dolf & Firdaus de Voogd van der Straaten gevraagd om advies en input te geven.

 

 


Vertrouwenspersonen Grensoverschrijdend gedrag

daan carla

Daan & Carla Bonte

Dolf en Firdaus

Dolf & Firdaus de Voogd – v/d Straaten

Conform het protocol aangaande richtlijnen hoe om te gaan met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag hebben Dolf & Firdaus de Voogd v/d Straaten en Daan & Carla Bonte toegezegd als extern- en intern vertrouwenspersoon te willen fungeren.  Naast het protocol zullen zij het boek ‘Wat kunnen wij doen – praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik’ van Sarina Brons – van der Wekken e.a. als leidraad gebruiken.