Basistraining M45

God wil bewegen en Zijn mensen naar zich toe trekken zodat ze Zijn vergeving, Zijn liefde, en Zijn hart leren kennen. Missie 45 staat voor het hart en de opdracht die we hebben gekregen voor postcodegebied 45 (Zeeuws-Vlaanderen).

kernenAls groep komen we samen toegerust te worden met als doel om te ontdekken hoe jij past in Zijn plan om deze aarde te vullen met Zijn heerlijkheid. Hoe jij vrucht kan gaan dragen naar jouw aard. De groepen houden we bewust redelijk klein, omdat het de bedoeling is om gezamenlijk te dialogeren en van hart tot hart te spreken.

Naast een stuk onderwijs met onderwerpen als “visie”, “strategie”, “gezonden zijn”, “vissers van mensen”, “discipelschap, wat is dat?”, “geestelijke manipulatie”, “principes van vermenigvuldiging”, enzovoorts is er overdracht door het spreken over opgedane ervaringen.

Centraal staat de praktijk van het maken van discipelen met bijkomende kansen en knelpunten. Kortweg, tijd om in actie te komen!

Voor meer informatie en aanmelden:

Cors & Coby Ephraïm
Telefoon: +31 (0)115.617174
E-mail: terneuzen@capitolfamilycentre.org