APPA cursus

‘APPA’ staat voor Apostel – Pastor.  Het is een discipelschapskring voor mensen die het verlangen hebben en een stukje roeping ervaren voor apostelschap en / of pastorschap. We komen in kleiner verband samen op regelmatige basis om allerlei aspecten hiervan door te nemen. We houden het verder heel praktisch. Dat wil zeggen dat je gaandeweg ingezet zal gaan worden om iets nieuws te vestigen of om een groep te gaan leiden.

apostel

shepherd

Onderwerpen:

Wat is een leider: kenmerken en karakter, waarom zijn ze nodig? Bijbelse leiders: nederigheid, gezag en verbondsknechten
Visie, Roeping en mandaat: het belang ervan, hoe kom ik erachter waar mijn roeping ligt?, geestelijke strijd
Kenmerken van apostel / pastor
Bediening: wat is het?, teambuilding, coachen, delegeren
Organisatiekunde: timemanagement, agendabeheer,
Conflicthantering: communicatie, vermanen, omgaan met moeilijke mensen, omgaan met intimidatie en kritiek, ompromitteren
Splitsende geesten herkennen; geld, seks, macht en ambitie, eenheid etc…

Lijkt dit iets voor je, dan kun je jezelf aanmelden bij:

Cors Ephraïm
Telefoon: +31 (0)115.617174
E-mail: terneuzen@capitolfamilycentre.org