Monthly Archives:februari 2016

Informatiebrief

1 feb , 2016,

Beste Mensen,

Making Music with the Heavens
Ook in 2016 willen we weer een geluid laten horen van aanbidding in onze omgeving. Een geluid dat de hemel raakt, dat Gods hart raakt. Een geluid van Gods geliefde kinderen die Hem toezingen met liederen van ontzag en liefde. We verlangen naar een verandering in onze omgeving. We willen in tijden dat duisternis lijkt toe te nemen onze harten richten tot God zodat Hij Zijn licht meer en meer zal laten schijnen en duisternis verdwijnt.

Doen jullie weer mee?

De aanpak is weer hetzelfde als voorheen. Vier zaterdagen in 2016 gaan we weer voor uren achtereen God aanbidden en Zijn aangezicht zoeken. De vrijdagavonden voor die zaterdagen zullen we weer samenkomen voor gebed en evt. studie. Dit zijn de datums die je alvast in je agenda kan zetten:

12 maartRichard Hartman
28 mei
24 september
12 november

Harp & Bowl
Harp & Bowl is een model dat vaak wordt toegepast in gebedshuizen en dat het makkelijk maakt om voor langere tijd door te gaan met aanbidding, voorbede en meditatie op het Woord van God. De harp staat voor de aanbidding en de schaal (Bowl) voor de gebeden. Die twee worden samengevloeid in dit model en dan is het op zo’n manier opgezet dat het vanaf een podium gebruikt kan worden (ideaal dus voor grotere groepen) maar ook de zaal zeer betrokken blijft.
Dit model willen we aanleren, maar daarnaast is het ideaal om de muzikale en vocale skills op te krikken. Omdat er veel ruimte is voor vrij spel en zang bevordert het enorm de creativiteit.

Ben je benieuwd of wil je meedoen dan ben je van harte welkom. We beginnen dus vanavond (31 januari) en dan is het telkens één keer in de twee weken op zondagavond in het kerkgebouw van half 8 tot 10 uur max.

Zegen,
Richard & Roos