Alleenstaanden

Alleenstaanden – ik vind het een vervelend woord. Ieder mens voelt zich wel eens alléén staan of je nu een levenspartner hebt of niet.

Was Jezus alleenstaand? In elk geval had Hij géén vaste levenspartner.
Maar wat mogelijk veel belangrijker voor Hem was; Hij had in elk geval vrienden. Hij zegt: maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt (Johannes 15:15).

De Bijbel hecht veel waarde aan vriendschappen. Ze zijn in de Oosterse en Joodse cultuur van een bijna even grote waarde als een levenspartner. Vriendschappen zijn van (over)levensbelang!

Elke donderdagavond komen we samen om ontstpannen van elkaar en een heerlijke maaltijd te genieten. Je bent welkom om aan te schuiven, maar geef vooraf even een belletje of email dat je komt.
0000003045-2
Uw gastheer en gastvrouw zijn:

Paul & Santina van Vuuren
Polderstraat 66
Zaamslag
Telefoon : 0115-432349