Hoek

Wij geloven dat het Gods wil is dat iedereen behouden wordt en niemand verloren gaat
(2 Petrus 3:9)


Ook in Hoek willen wij meewerken aan dit verlangen van God, door mensen te bereiken met het evangelie op welke manier dan ook. Op dit moment is er een kring die elke dinsdagavond samenkomt. Tijdens zo’n kringavond hebben we leuke gesprekken, is er ruimte voor aanbidding, ontspanning, bemoediging, persoonlijk gebed en praktische Bijbelstudies.

http://www.campinghetsluisje.nl http://home.zonnet.nl/hans.tenberge/Index.htm

Daarnaast organiseren we af en toe een gezellige activiteit zoals een BBQ-avond, vrouwenhigh-tea of een ‘snert’-avond. Op donderdagavond is er één keer per twee weken een voorbede-avond voor Hoek en omgeving.

Ons verlangen is dat mensen in Hoek en omgeving Jezus leren kennen, gediscipeld worden en samen een nieuwe gemeenschap vormen, waarin we groeien naar geestelijke volwassenheid.

Wil je meer weten over onze kring en activiteiten, neem dan contact op met:

Christian & Marleen Ypma
Telefoon: 06-11195531
E-mail: cypma@hotmail.com
AGENDA