Hoek

En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.
(Judas 22-23)


Ook in Hoek willen wij meewerken aan het verlangen van God, door mensen te bereiken met het evangelie op welke manier dan ook. Op dit moment zijn er twee kringen die om de week op dinsdagavond en donderdagavond samenkomen. Tijdens zo’n kringavond hebben we leuke gesprekken, is er ruimte voor aanbidding, ontspanning, bemoediging, persoonlijk gebed en praktische Bijbelstudies.

http://www.campinghetsluisje.nl http://home.zonnet.nl/hans.tenberge/Index.htm

Op dinsdagavond is er één keer per twee weken een voorbede-avond voor Hoek en omgeving. Op donderdagavond is er bijbelstudie om de twee weken.

Ons verlangen is dat mensen in Hoek en omgeving Jezus leren kennen, gediscipeld worden en samen een nieuwe gemeenschap vormen, waarin we groeien naar geestelijke volwassenheid.

Wil je meer weten over onze kring en activiteiten, neem dan contact op met:

Christian & Marleen Ypma
Telefoon: 06-11195531
E-mail: cypma@hotmail.com
AGENDA