Ouderen

Ria Kreft heeft een speciale bewogenheid voor ouderen. ria

Elke dinsdagmiddag komen we samen in ‘De Veste’ om 15.30 op de 7e verdieping in de A-flat. De ene middag praten we met elkaar over een Bijbelgedeelte en de andere middag nemen de mensen die dat willen een gedicht of een kort verhaal mee met een goede boodschap.

Vanuit relatie met God, bouwen we relatie met elkaar, zijn we elkaar tot steun, bidden we samen en laten we Gods liefde zien. Samen met Sjaan bezoekt Ria tussen de samenkomsten op dinsdag door ook mensen aan huis. We geloven dat God wil bewegen onder de ouderen en zien dat er steeds meer deuren worden geopend om Gods liefde uit te delen.

Zou je graag contact willen, aarzel dan niet om even te bellen of te mailen naar:

Ria Kreft
Telefoon : 06-38549178