Blog Detail

evangelisatie

Straatevangelisatie Terneuzen en Sas van Gent

2 mrt , 2019,

Zaterdag 16 maart vanaf 13.00

Wie gaan er mee om mensen het goede nieuws van het Evangelie van Jezus Christus te brengen?

Zaterdag 16 maart in Terneuzen
Verzamelen om 13.00 bij ‘De Grote Kerk’, Noordstraat 62 in Terneuzen.

Zaterdag 30 maart in Sas van Gent
Verzamelen om 12.00 bij Dik Blom, Stijn Streuvelstraat 21 in Terneuzen.

Wil je ook helpen de oogst binnen te halen, met zieken te bidden en mensen het evangelie te vertellen? Heb jij een getuigenis over wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan ben je van harte welkom!

Meer informatie: Dik Blom (06.36022145)