Monthly Archives:juli 2023

Lidmaatschap Carine

27 jul , 2023,

Hallo,

In ben Carine Versele, 62 jaar wonende te Lochristi, samen met Martin Van Renterghem (63 jaar) zijn we reeds meer dan 40 jaar gehuwd. Saartje ( 37 jaar) is onze prachtige dochter. Prachtig in de naam van de Heer.

Nu beschrijf ik in het kort mijn getuigenis over het christen zijn in mijn leven.

M’n ouders waren gescheiden op m’n achtjarige leeftijd. Tot mijn 12 jaar had ik een goede kindertijd gehad, ondanks de scheiding. Mijn mama heeft echte liefde gegeven en daar ben ik zeer dankbaar voor. Op 12 jarige leeftijd overleed mijn mama aan kanker. Toen de familie dit zeer droevige nieuws vertelde aan mijn broer en mezelf zei ik spontaan (weliswaar in shock) mijn mama gelukkig was en bij de Heer was. Deze woorden brachten bij de familie zeer veel consternatie. Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat Zijn Liefde heel groot is. Vanaf het overlijden totdat ik Martin leerde kennen was mijn leven een hel. Gelukkig kon ik steeds bij Onze Vader schuilen, ook al besefte ik het niet steeds dat Hij mij droeg in deze zware periode.

Martin en ik hadden een kinderwens en 3 jaar later kregen we het mooie bericht, jullie zijn zwanger! Het was met vallen en opstaan, een gevecht met de duisternis. Alles werd overwonnen met Onze Heer. Saartje had deze overwonnen en is nu een jonge vrouw met haar hart voor de Heer.

Ondertussen leerde Martin ook de Heer kennen en gingen we samen als gezin naar de Elimgemeente te Gent. Hier zijn ikzelf en Martin samen gedoopt. Door omstandigheden zijn we na een aantal jaren op ons eentje de Heer blijven aanbidden en prijzen.

Eind oktober kreeg ik een genadeslag van de oncoloog: Uitgezaaide kanker waar medisch gezien niet veel meer aan te doen was. De lieve oncologe overtuigde me om toch nog een chemokuur te ondergaan. Zelf was ik in m’n cocon en begon alles voor te bereiden voor mijn overlijden. Dit was heel hard voor Martin en Saartje. Saartje bleef niet bij de pakken zitten en vroeg gebed aan de gebedsketting van Elim alsook via mijn schoonzus Rose-Anne die in Frankrijk woont om daar in haar thuisgemeente ook te strijden en te bidden tegen deze aanval.

Op een bepaald moment vertelde de oncologe dat de kanker gekeerd was en dat ze niet anders kon zeggen dat het een mirakel was. Wij zeiden toen dat er standvastig werd gebeden en dat Onze Vader hier duidelijk heeft ingegrepen. Halleluja !

Hierbij wens ik dan ook de mensen van Elim Gent en de mensen uit Frankrijk te danken voor hun geloof en volharding  in gebed. Dankzij Jezus leef ik nog, dit na bijna 5 jaar na de aanval. Dank U Here voor Uw Levend Water.

Ondertussen heeft Saartje zich ook laten dopen en verdiepen we ons steeds verder in Zijn woord.

Ben nu vrij goed hersteld en krijg nog steeds 3 wekelijks een kuur om zeker te zijn dat die rotkanker zich niet terug kan manifesteren.

U en ik weten maar al te goed wie onze Geneesheer is. Voor mij is het zeer duidelijk wie altijd overwinnaar is. Dank U Heer, in plaats van dat de duivel mij er probeerde onder te krijgen, heb ik nu een volledig gezin in de Here.

Martin gaat nu naar de Capitole Family Centre  in Terneuzen en is volgens mij op de juiste plaats. Dank ook aan de mensen van CFC Terneuzen voor de gebeden en bemoedigingen die ik mag ontvangen.

Ik hou van alle zusters en broers in de Heer. Hou vol, laat je niet afleiden door mensen. Vertrouw op de Here. Ik ben één van de miljoenen kinderen van de Here die Hij genezen heeft. Laat jou gebed recht uit het hart komen en luister wat de H. Geest jou wil zeggen.

Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem.

Carine Versele – Van Renterghem                                                                                               

Lidmaatschap Leendert & Korien

18 jul , 2023,

Hallo,

Wij zijn Korien & Leendert Wieles. Allebei in een christelijk gezin en christelijke omgeving opgegroeid en heel ons leven lid geweest van een gemeente. Begin vorig jaar kregen we sterk het gevoel dat we in onze toenmalige gemeente niet langer op onze plaats waren. We wilden heel graag verder groeien in ons geloof en onze relatie met God. De ruimte en vrijheid daarvoor vonden we bij Capitol. We bezoeken sinds maart vorig jaar de gemeente in Axel en in de loop van 2022 zijn we officieel lid geworden van de Capitol Family. Het officieel voorstellen via de nieuwsbrief was er al die tijd nog niet van gekomen.

In het laatste anderhalf jaar hebben we al veel geleerd en ervaren dat God met zijn Geest aan het werk is in ons leven. Een paar weken geleden zijn we ook allebei gedoopt en we zijn reuze benieuwd naar wat God nog allemaal voor ons in petto heeft!  Want (daar zijn we van overtuigd) : het beste moet nog komen!

Wil je nog meer van/over ons weten?

Van harte welkom op Magrette 17.

Lidmaatschap Martin

17 jul , 2023,

Mijn naam is Martin Van Renterghem, 63 jaar, gepensioneerd, wonende te Lochristi net over de grens in België, kreeg van Onze Heer een geweldige vrouw Carine en een prachtige gezegende dochter Sarah (wordt graag Saartje genoemd). Wij hebben een katholieke achtergrond. Geloof in God was er wel, een relatie met Onze Vader kende ik niet echt.

Via mijn zus Rose-Ann die in Frankrijk woont en reeds vele jaren christen is sprak regelmatig over haar relatie met Hem. Op een dag (1985) toen wij in Cap d’Agde waren, waar zij toen ook woonde bezochten wij haar plaatselijke gemeente. Enkele dagen later hadden wij een gesprek bij haar voorganger thuis. We vertelden dat wij medisch gezien niet zwanger konden raken. Hij bad voor ons en een 10tal maanden later(1986) werd ons Sarah geboren. Jezus wonder was geschied.

Bij de geboorte ging het fout en vocht Saartje voor haar leven. Wij begrepen dit niet??? Jezus schenkt ons een kind en nu dit. Duidelijk een aanval van de vijand. Er werd voor haar gebeden en het 2 de wonder van Jezus geschiedde. De specialisten bekenden dat deze ommekeer medisch onverklaarbaar was, m.a.w. van bij de geboorte was Sarah reeds een getuigenis op zich.

Als ik nadenk en vaststel hoeveel wonderen en tekenen Onze Vader mij heeft geschonken, enorm veel om alles te benoemen. Ik doe een poging ook al is de lijst zeker niet volledig: egoïsme, leugens, egocentrisch, trots, geen echte liefde kennen, verworpen, verlatenheid, misbruikt als kind, persoonlijkheidsstoornis, niet geliefd voelen, zelfbeklag, jaloezie enz. Ik mag zeggen dat Onze Vader al deze punten heeft weggenomen. Integendeel Hij heeft stap voor stap dit alles omgebogen naar de positieve punten, doordat ik Zijn Liefde in de volledige betekenis mag ervaren. Ja ik voel mij geliefd, ja ik ben gewenst, ja ik ben het waard, ja ik voel Zijn genade en Zijn kracht. Ben er nog niet en besef dat er nog veel schaafwerk aan mijn eigen ik is om af te leggen. Heb geleerd, Zijn tijd en Zijn moment. Dat is de juiste weg.

Jezus geeft mij het volle vertrouwen zonder voorwaarden om de gaven en talenten die ik van Hem mocht ontvangen in praktijk te brengen, zoals Zijn woord herauten, verkondigen, mensen bemoedigen, profeteren, bidden voor zieken. Ikzelf hou van mensen en geef graag een warme knuffel. Een knuffel geven heeft voor mij een speciale betekenis. Het is voor mij een teken van liefde, vriendschap, verbondenheid, ondersteuning en blij dat jij ook een deel van mijn leven bent. Ervaar dat Onze Vader mij
eveneens knuffelt en die ervaring deel ik graag met mijn medemensen.

De Heer heeft mij heel duidelijk geplaatst in Capitol Family Centre Terneuzen om mij nog meer te ontwikkelen in de gaven die Hij mij heeft gegeven. Ik ervaar dat ik op een hoge snelheidstrein ben terecht gekomen en dat Onze Vader mij hier de juiste mensen heeft aangereikt die mij verder willen ondersteunen, bekwamen, naast mij staan, bemoedigen, kansen geven om uit mijn comfortzone te halen en Zijn nieuwe tools te leren gebruiken. Kortom, ik voel mij een gezegend persoon om deel te mogen zijn van Capitol Family Centre Terneuzen.

Ik bid voor jou als lezer van mijn verhaal dat ook jij Zijn Liefde iedere dag meer en meer mag
ervaren. Dat jij in welke omstandigheid je zich momenteel bevindt, mag ervaren dat Hij jou nooit zal
loslaten, Hij jou een innige knuffel geeft en zegt Mijn zoon/dochter IK HOU VAN JOU . Dit bid
ik voor jou in de naam van Jezus Christus Amen.

Lidmaatschap Philip & Lieve

13 jul , 2023,

Nog al eens gezien? Maar van waar? Dit krijgen we vaak als reactie.

We zijn 14 jaar getrouwd en wonen in Stekene, net over de grens in België. En gaan heel graag naar onze caravan in de Ardennen.

Philip komt uit een Belgisch PKN dominees gezin. Is doorgegroeid naar pinksterchristen en heeft één zoon. Ikzelf, Lieve, ben katholiek opgevoed. ‘k Heb Jezus leren kennen! Buren hebben me mee genomen naar een vol evangelie gemeente. Ik heb een zoon en vier dochters. Samen zijn we gezegend met zeven kleinkinderen.

Omdat we lange tijd op pleinen in Antwerpen-Centrum voedsel en praatjes maakten met daklozen;
medewerkers zijn geweest op kinderkampen, festivals, en conferenties; kan je ons al ontmoet hebben.

In plaats van het straatwerk doen we tegenwoordig voedselondersteuning in ons dorp. Ook mogen we de liefde van de Vader in de dorpskerk onderwijzen aan 12 jarigen in voorbereiding van hun vormsel.

We zijn in Capitol Axel binnen gestapt na een podcast van CFC geluisterd te hebben en een duidelijke tip. Deze entree hebben we ervaren als deel zijn van een (h)echte familie. Waarvoor we heel dankbaar zijn. We kijken uit naar wat God voor ons in petto heeft.

Philip en Lieve Simons-Maton